Responsible Nguyễn Thị Diệp - Recruitment Team Leader| VietAnGroup
Last Update 12/27/2021
Members 9
Sales
 • Cập nhật Thông tư 10/2021 thay thế cho Thông tư 24/2017
  • 210721-Thuy Le-Thông tư 10/2021 thay thế Thông tư 24/2017.mp4
   10 xp
 • Nâng cao năng lực đấu thầu
  • 210812 - Thuy Le - WS Nang cao nang luc dau thau.mp4
 • Cách xây dựng lòng tin khách hàng qua 3 trụ cột
  • 210819 - Bach Nguyen - Cách xây dựng lòng tin khách hàng qua 3 trụ cột: Công ty, Sản Phẩm, Người Sales.mp4
 • Case Study kết cấu ống khói và dự án Behn Meyer, từ lúc thực hiện khó khăn ntn, đến lúc lên hợp đồng
  • 210916 - Bach Nguyen - Case Study kết cấu ống khói và dự án Behn Meyer, từ lúc thực hiện khó khăn ntn, đến lúc lên hợp đồng
 • Chân dung khách hàng cấp nước
  • 210923 - Quanh Luu - Chan dung Khach hang Cap nuoc.mp4
 • Business Plan
  • 210830-Phu Bui-Business Plan.mp4