Responsible Nguyễn Thị Diệp - Recruitment Team Leader| VietAnGroup
Last Update 12/29/2021
Completion Time 3 days 7 hours
Members 25
Projects Sales Services KSTK Workshop
 • Codel product
  • DCEM 2100 measurement principle
  • ET101 measurement principle
  • Fault Finding Techniques
  • GCEM 40 Series measurement principle
  • VCEM 5100 measurement principle
 • 210928 - Thang Nguyen - Commissioning GCEM 4040E
  • 210928 - Thang Nguyen - P1 - Commissioning GCEM 4040E.mp4
  • 210928 - Thang Nguyen - P2 - Commissioning GCEM 4040E.mp4
  • 210601 - App - Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản.pdf
 • E+H - Chỉ tiêu đo lường
  • 1.1 Xử lý nước thải
  • 1.2 Độ pH
  • 1.3 Độ dẫn điện
  • 1.4 Độ oxy hòa tan
  • 1.5 Độ Chloride dư
  • 1.6 Chỉ tiêu BOD_TOC_COD
  • 1.7 Chỉ tiêu ISE
 • E+H - Các thiết bị đo lường
  • Đo Mức dùng sóng siêu âm RADAR
  • Đo Mức RADAR_lý thuyết
  • Đo Lưu lượng
  • Đo Mức_Micropilot
  • Kiến thức cơ bản của các thiết bị đo Áp suất
  • Đo Áp suất
  • Đo Nhiệt độ
  • Bài kiểm tra kiến thức kỹ thuật cơ bản về đo lường
 • EH-Salesforce meeting wrap up
  • 210816 - Phu Bui - EH-Salesforce meeting wrapup.pdf
 • Giải thích rõ ràng về việc bảo hành thiết bị hay TQT của Việt An
  • 211005 - Hieu Do - Giải thích rõ ràng về việc bảo hành thiết bị hay TQT của Việt An.mp4
 • Giải pháp trạm không khí xung quanh
  • 210923 - Minh Truong - Giải pháp trạm không khí xung quanh.mp4
 • Giải pháp nước biển ven bờ
  • 210826 - Binh Dang - Giải pháp nước biển ven bờ.mp4
 • Van Essen - Diver App Introduction
  • 210916 - Van Essen - Diver-App-Introduction.pdf
 • Giải pháp khí thải ABB
  • 210728 - Dang Tran - Giải pháp quan trắc nước thải.mp4
  • 210805 - Ly Le - Giải pháp TQT khí thải cơ bản.mp4
  • 210817 - Minh Truong - Giải pháp khí thải ABB.mp4
  • ABB Guidelines_on_CEMS_02.08.2017
 • Quy trình sản xuất xi măng
  • 2.1.EH_Quy trình_Sản xuất Cement_online
  • 210908 - App - Quy trinh san xuat xi mang - Part 1.mp4
  • 2.2.EH_Quy trình_Sản xuất Cement_p2_online
  • 210921 - App - Quy trinh san xuat xi mang - Part 2.mp4
 • Quy trình xử lý nước thải
  • 210616 - App - Quy trình xử lý nước thải - Part 1.mp4
  • 210618 - App - Quy trình xử lý nước thải - Part 2.mp4
  • 210622 - App - Quy trình xử lý nước thải - Part 3.mp4
  • 210624 - App - Quy trình xử lý nước thải - Part 4.mp4
 • Quy trình xử lý bùn thải
  • 210715 - App - Quy trình xử lý Bùn thải - Phần 1.mp4
  • 210722 - App - Quy trình xử lý Bùn thải - Phần 2.mp4
 • Phoenix Training
  • PxC Overview
  • TT basic Presentation
  • SPD Fuse back-up
 • MetOne product
  • MetOne Sales training
  • MetOne Sales Materials
 • Kurz product
 • Xylem - Coastal Monitoring Primer training
  • 210913 - Xylem - Coastal Monitoring Primer training - Part 1.mp4
  • 210914 - Xylem - Coastal Monitoring Primer training - Part 2.mp4
  • 211006 - Xylem-Viet An Coastal Training Workshop Sept 2021.pdf